Polityka prywatności i pliki cookie

Obowiązuje od 10 maja 2020

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Postal Steel Group Polska Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym 62-081 przy ul Sowiej 6. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować, pisząc na powyższy adres pocztowy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres ado@postal.pl, oraz telefonicznie pod numerem tel. +48 61 648 28 28

W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Administrator dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane przetwarza, a w szczególności zapewnia, że zbierane dane są przetwarzane z zachowaniem zasad:

 • rzetelności i przejrzystości,
 • ograniczenia celu tj. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych
 • minimalizacja tj. sposób ograniczony do tego, co jest niezbędne realizacji do celów,
 • prawidłowości tj. w razie konieczności dane osobowe są uaktualniane,
 • ograniczenie przechowywania tj. przez okres nie dłuższy, niż jest niezbędny do realizacji celów,
 • integralności i poufności tj. w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, także za pośrednictwem platformy lub podjęcia działań niezbędnych przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności do skontaktowania się z Tobą i potwierdzenia / zmiany złożonego zamówienia, ustalenia szczegółów dostawy, informowania o wysyłce) - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b - RODO),
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw
 • marketingowych – realizacja usługi wysyłki newslettera i / lub powiadomień SMS - podstawą prawną jest -dobrowolna zgoda uzyskana od Ciebie, którą można cofnąć w każdej chwili - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane:

 • w przypadku danych gromadzonych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży: od momentu otrzymania danych do czasu zakończenia okresu gwarancyjnego
 • w przypadku danych przetwarzanych w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem umów będą one przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu tych umów. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia zakończenia świadczenia Usług.
 • do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu
 • do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

 

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe udostępniane będą:

 • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług IT, firmom kurierskim, spedycyjnym i transportowym, firmom obsługującym windykację należności, ww. podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
 • osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Profilowanie danych osobowych 

Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy ( pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

 

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy 

Zapewniamy, że osobom, których danych osobowe są przez nas przetwarzane przysługują prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
 • prawo do bycia zapominanym
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie i usunięcia danych
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. od 25 maja 2018 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z wyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres ado@postal.pl

 

Pliki Cookies

Pliki typu Cookie wykorzystujemy w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Klienta lub inną osobę fizyczną.
Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik serwisu, Klient, korzysta ze stron internetowych serwisu i umożliwiają:

 • utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
 • dostosowanie i optymalizację serwisu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,

 • tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,

 • personalizacji przekazów marketingowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik/Klient korzysta z serwisu internetowego na określony czas. Użytkownik serwisu, Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

W Sklepie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Spółki, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów.

 

Lista plików cookies używanych przez naszą stronę internetową

 

Nazwa pliku CookieOpis pliku Cookie
FORM_KEY Przechowuje losowo generowany klucz używany do zapobiegania fałszywym żądaniom.
PHPSESSID Twój identyfikator sesji na serwerze.
GUEST-VIEW Pozwala gościom przeglądać i edytować swoje zamówienia.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Link do informacji o twoim koszyku i historii oglądania, jeśli o to poprosiłeś.
STF Informacje o produktach, które wysłałeś e-mailem do znajomych.
STORE Widok sklepu lub wybrany język.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Wskazuje, czy klient mógł używać plików cookie.
MAGE-CACHE-SESSID Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
MAGE-CACHE-STORAGE Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
SECTION-DATA-IDS Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
X-MAGENTO-VARY Ułatwia buforowanie treści na serwerze, aby strony ładowały się szybciej.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Ułatwia tłumaczenie treści na inne języki.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Ułatwia tłumaczenie treści na inne języki.

XXXXX

Please replace this text with you Privacy Policy. Please add any additional cookies your website uses below (e.g. Google Analytics).

This privacy policy sets out how this website (hereafter "the Store") uses and protects any information that you give the Store while using this website. The Store is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement. The Store may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes.

What we collect

We may collect the following information:

 • name
 • contact information including email address
 • demographic information such as postcode, preferences and interests
 • other information relevant to customer surveys and/or offers

For the exhaustive list of cookies we collect see the List of cookies we collect section.

What we do with the information we gather

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

 • Internal record keeping.
 • We may use the information to improve our products and services.
 • We may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided.
 • From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail. We may use the information to customise the website according to your interests.

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

How we use cookies

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us. You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Controlling your personal information

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

 • whenever you are asked to fill in a form on the website, look for the box that you can click to indicate that you do not want the information to be used by anybody for direct marketing purposes
 • if you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by letting us know using our Contact Us information

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information about third parties which we think you may find interesting if you tell us that you wish this to happen.

You may request details of personal information which we hold about you under the Data Protection Act 1998. A small fee will be payable. If you would like a copy of the information held on you please email us this request using our Contact Us information.

If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible, at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.

List of cookies we collect

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

Cookie NameCookie Description
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.